První Česko je tvůj názor

FacebookTelegramNová realita CZ

Přihlaš se na Facebook nebo Telegram.

Nemusíš chodit s trikoloru na klopě, aby ses cítil jako vlastenec. Ani nemusíš nikomu svůj názor vysvětloval. Stačí, když ty sám máš jasno, co je pro tebe na prvním místě a víš, jak svůj názor prosazovat.

Organizuj se

 

Základem je komunita, která mezi sebou dokáže komunikovat.

Sociální...

Vytvářej si na sociálních sítích skupiny jen s lidmi, které znáš. Nevytvářej zbytečně početné bezejmenné skupiny s lidmi, s nimiž nemůžeš nic organizovat. V hospodě si také nesedáš ke stolu s cizími lidmi.

Mediální...

Publikuj na svém vlastním webovém prostoru. Nevytvářej svůj unikátní obsah na sociálních sítích.

Cílené...

Jestli chceš ve svém projektu, pozvánce, akci, vyzdvihnout Česko na prvním místě, jen to napiš, není to žádný projekt, je to tvůj názor.

Organizace

Podpora

Podporuj ostatní

 

Bez podpory nic nevyroste, nemá to smysl.

Transparentní účet...

Jediný bezpečný způsob, jak přijímat peněžní příspěvky na tvoje aktivity, je tvůj transparentní účet. Nezapomeň, že všechny příspěvky podléhají 15% dani z příjmů jako bezúplatný příjem. Na konci roku zdanit, ať nemáš problém.

Sdílení...

Stejně důležité jako transparentní účet je sdílení. Mysli na to, až budeš banovat hejtry, kteří jsou tvými nejlepšími sdíleči.

Plánuj věci

 

Cokoliv plánuješ, potřebuješ zkušenosti a informace.

Demonstrace...

Demonstrovat za Česko na prvním místě je sice hezká představa, ale úplně mimo realitu. Žádná demonstrace na světě nic konkrétního nezmění, pouze podpoří, dá ve známost. Je to v našich podmínkách jen lepší způsob reklamy. Společná demonstrace musí mít jeden jasný konkrétní cíl, ne obecné cíle. To jsou ty zkušenosti, jak věci prezentovat.

Setkávání...

Důležitější než demonstrace je setkávání se třeba na přednáškách, debatách, kde se společné cíle utváří. Může být i online konference. To jsou ty informace.

Plán

Cíl

Měj konkrétní cíl

 

První Česko může být konrétním cílem jen ve sportu, v našich běžných životech je to jen názor.

Nadnárodní struktury...

Členství Česka v nadnárodních strukturách je naše hřiště. Není to žádná dojná kráva zajišťující nám prosperitu a mír. Je to novodobý boj o místo na slunci a co si vyjednáme, to máme. A přiznej si to, poslední dobou nás docela válcují, tlačí ke zdi. Můžeme z toho hřiště utéct a vzdát to nebo se zmobilizovat a začít bojovat, začít si brát své věci zpátky. Česko by mělo dospět a postavit se na vlastní nohy, už není kam utíkat.

Svoboda projevu...

Za posledních pár desítek let existence samostatného Česka se ukazuje v plné kráse, že bez svobodného projevu se nehneme z místa. Je tu řada středověkých zákonů, co svobodu projevu potlačují už v zárodku - a to není známka zcela rozvinuté svobodné společnosti. Tohle si zaslouží každodenní tlak na politiky a korporátní řetězce, že takhle ne.

"Každý má mít svaté právo říkat a myslet si i tu největší blbost na světě. Nikdo nesmí rozhodovat o tom, co je pravda a co lež, pouze má mít právo si to myslet a říkat to."

Nebo jestli máš nějaký jiný konkrétní cíl pro Česko na prvním místě, tady je prostor pro vzkazy.

Pamatuj si

Není na tom vůbec nic složité. Zkus si to osvojit, abys lépe porozuměl těm, kteří se marně snaží v Česku o něco, co nemá potřebnou organizaci, podporu, plán nebo cíl.

Organizace + Podpora + Plán + Cíl = #PrvníČesko

 

 

První Česko

 

 Svoboda projevu

Dřív než začneš prosazovat něco z tvého názoru, respektuj názor toho druhého. Neříkej, že je to extrémista, neříkej, že je to terorista, neříkej nic, nenech se vyprovokovat.

Svoboda projevu bez žádného "ale"

O svobodě projevu se toho už namluvilo a ještě namluví, že i vola by to umořilo. Ale umíš si představit, co to vlastně znamená svoboda projevu? Určitě to není něco, k čemu potřebuješ znát nějaké zákony nebo pravidla. Naopak, čím více zákonů na to potřebuješ, tím méně svobody projevu máš. Někdy stačí i jeden blbej zákon, který diskusi "zkultivuje" a svoboda projevu najednou není. Tak jednoduché to je.

Bez svobody projevu není nic, není poznání, není pokrok ani radost ze života. Proto Česko potřebuje na prvním místě svobodu projevu bez žádného "ale". Pokud někdy říkáš, že chceš svobodu projevu, "ale" nesmí se vyzývat k násilí, nadávat nebo popírat genocidu nebo mimozemšťany, tak žádnou svobodu projevu nechceš.

Naše země, naše životy

Tohle potřebuje Česko jako sůl - mít odvahu, jít si vlastní cestou. Každá země má své zákony, ale ne každá země se musí podřizovat zákonům jiné země na základě mezinárodních dohod. Proto nás svět tak snadno sráží k zemi, omezuje a brání v rozletu. Sami se upíšeme třeba ďáblu, jen aby nám to přineslo krátkodobý prospěch. Ale pak z toho není snadná cesta ven.

 

A co na to říká Ústava České republiky?

"Článek 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva."

 

Tím je v podstatě řečeno vše podstatné pro životy lidí v Čechách. Je zbytečné křičet, že chceš vystoupit z EU nebo NATO, když je ti lhostejná příčina, která nás do celé šlamastiky dostala. Je to jak točit se v kruhu za vlastním vocasem. Všichni do jednoho nebráníme dostatečně razantně vlastní zákony. A nevím, jestli je nutné kvůli tomu přepisovat Ústavu, kterou už nerespektují ani sami zákonodárci.

Jedno je ale jisté, když si to dostatečně silně uvědomí Česko, nemusíš odnikud vystupovat, protože budou platit jen naše zákony. Nebude nikdo, kdo by nás využíval pro své zájmy. Chce to jen odvahu neustoupit z vlastní cesty.

Nikdo nesmí rozhodovat, co je pravda a co lež, je to jen názor.

 

 

První Česko

 

 Cíl

První Česko nemá žádný politický program, má jen podpořit lidi s vlasteneckým názorem. Podpořit vlastenectví.

Lidé nemusí být jednotní, aby Česko bylo na prvním místě, pouze lidé se stejným názorem musí být organizovaní, aby byli slyšet.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.